Julkaistu Z-lehdessä, 4/2001. Seta ry, Helsinki.

Feministejä - aikamme ajattelijoita.

Tiukka teos viime vuosisadan feministiteoreetikoista

Feministejä -kirjan kansi

Feministejä - aikamme ajattelijoita
288 s. Vastapaino, 2000.

Feministejä -teos on syntynyt lähinnä naistutkimuksen teoriaopetuksen tarpeisiin Tampereen yliopiston naistutkimuksen laitoksen ponnistusten tuloksena. Suomenkielistä naistutkimuksen teoriakirjallisuutta ei ole aiemmin ollut käytännössä ollenkaan saatavilla, ja tämänkaltaista perusteosta onkin ehditty jo pitkään kaivata.

Teos antaa perustiedot naistutkimuksessa nykyään vaikuttavista teoreettisista virtauksista helposti nieltävässä muodossa. Toki joukkoon on eksynyt myös vaikeatajuisempia artikkeleita, mutta eipä vaikkapa Rosi Braidottin nomadisen naissubjektin käsitettä kovin helposti rautalangasta vääntäisikään. Artikkelikokoelmaan valittujen teoreetikkojen tärkeydestä ja merkityksestä kertoo ehkä eniten se, että heidän tekstejään siteerataan ja käytetään teoreettisina lähteinä naistutkimuksen piirissä hyvin paljon. Esimerkiksi ranskalaisen kielitieteilijän ja psykoanalyytikon Luce Irigarayn ajatukset tulevat naistutkimusta seuraavalle ennen pitkää tutuiksi, vaikka Irigarayn teoksia ei koskaan tulisikaan lukeneeksi.

Artikkelikokoelma esittelee neljätoista keskeistä nykyteoreetikkoa afrikkalaisamerikkalaisesta bell hooksista kyborgiuden käsitettä tutkineeseen Donna Harawayhin. Esitellyistä teoreetikoista vanhempaa sukupolvea edustavat esimerkiksi 1970-luvulla vaikuttaneet Mary Daly ja Adrienne Rich, joista kumpikin tunnetaan nimenomaan lesboteoreetikkona. Mary Daly on lesboseparatismin äiti ja Adrienne Rich puolestaan kehitteli käsitteen 'lesbian continuum' tarkoittamaan naisidentifioituneita kokemuksia laajassa mielessä. Nuorempaan sukupolveen kuuluu esimerkiksi 1990-luvun alussa keskeisimmät teoksensa julkaissut queer-teoreetikko Judith Butler, jonka ajatus sukupuolen performatiivisuudesta ja keinotekoisuudesta on ollut tajunnan räjäyttävä monelle nuorelle naistukimuksenopiskelijalle.

Teoksessa nousevat esille moniääniset tulkinnat ruumiista, subjektista, positiosta ja tiedosta, feminismistä, etiikasta. Myös käsite 'lesbo' joutuu melkoiseen myllytykseen. Artikkelikokoelman teoreetikoiden tulkinnat poikkeavat toisistaan, ja samalla luovat avoimen tilan lukijan ajattelulle. Vaikka artikkelit esittelevät teoreetikoiden keskeisimmät ajatukset tiiviissä ja johdonmukaisessa paketissa, ne toimivat samalla makupaloina teoreetikoiden omista teksteistä. Tämän teoksen lukemisen jälkeen tekeekin jo mieli lukea Judith Butleria muutenkin kuin siteerattuna...

Jenny Kangasvuo
Tekstit ~ Blogit ~ Kuvat
Sisällys ~ Päivitykset

jek@iki.fi